Information  
Längdrörelse 1125 mm
Tvärrörelse 355 mm
Vertikalrörelse 450 mm
Bord 1525x350 mm
Pinolrörelse 75 mm
Spindelkona ISO 50/40
Spindelvarvtal horisontalt 40-1800 rpm
Spindelvarvtal Vertikalt 90-2000 rpm
Matning 15-1100 mm/min
Vertikalmatning 7,5-550 mm/min
Snabbtransport 3000/1500 mm/min
Spindelmotorer 12/5,5 hp
Längd 1600 mm
Bredd 1790 mm
Höjd 1710 mm
Vikt 2700 kg


E-Mail:
Registrera


 
 

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481