Information  
Längdrörelse 850 mm
Tvärrörelse 300 mm
Vertikalrörelse 300 mm
Pinolrörelse 52 mm
Bord 1320x285 mm
Spindelkona ISO 50/40
Spindelvarvtal horisontalt 39-1500 rpm
Spindelvarvtal vertikalt 110-1850 rpm
Matning 15-530 mm/min
Vertikalmatning 7,5-265 mm/min
Snabbtransport 3000/1500 mm/min
Spindelmotorer 7,5/4 hp
Årsmodell 1970
Längd 1500 mm
Bredd 2000 mm
Höjd 1900 mm
Vikt 2300 kg


E-Mail:
Registrera


 
 

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481