Information  
Längdrörelse 1600 mm
Tvärrörelse 500 mm
Vertikalrörelse 610 mm
Bord 2110x600 mm
Pinolrörelse 100 mm
Spindelkona hor/vert ISO 50
Spindelvarvtal horisontal 36-1800 rpm
Spindelvarvtal vert. 60-1800 rpm
Matning 10-2000 mm/min
Snabbtransport 5000/3500 mm/min
Spindelmotorer Hor/vert. 11/7,5 kW
Längd 3000 mm
Bredd 5290 mm
Höjd 2640 mm
Vikt 6500 kg


E-Mail:
Registrera


 


Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481