Information  
Längdrörelse 850 mm
Tvärrörelse 310 mm
Vertikalrörelse 450 mm
Bord 1300x305 mm
Pinolrörelse 75 mm
Avstånd spindel-bord 0-450 mm
Matning 15-900 mm/min
Snabbtransport 3000/1500 mm/min
Spindelkona ISO 50/40
Spindelvarvtal horisontal 40-1800 rpm
Spindelvarvtal vertikal 140-2000 rpm
Spindelmotorer 7,4/5,5 kW
Längd 1700 mm
Bredd 1600 mm
Höjd 2000 mm
Vikt 2700 kg


E-Mail:
Registrera


 
 

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481