Information  
Spindeldiameter 100 mm
Tvärrörelse 1600 mm
Längdrörelse 1250 mm
Vertikalrörelse 1120 mm
Pinolrörelse 900 mm
Spindelkona ISO 50
Bord 1250x1250 mm
Bordsbelastning 3000 kg
Spindelvarvtal 7,1-1120 rpm
Planskiva 600 mm
Planskivans varvtal 7,1-224 rpm
Spindelmotor 11 kW
Längd 6020 mm
Bredd 2700 kg
Höjd 3100 mm
Vikt 17000 kg


E-Mail:
Registrera


 


Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481