Information  
Kapacitet 100 mm
Kapacitet gering 45° 100 mm
Kapacitet rektangulärt 150x75/140x85 mm
Kapacitet rektangulärt 45° 120x60/100x85 mm
Sågklinga 300 mm
Frammatningslängd 3-1500 mm
Hastighet 25/50 rpm
Klingans vertikalrörelse 165 mm
Motor 1,4/1,8 kW
Vikt 350 kg


E-Mail:
Registrera


 
 

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481