Teijo PC 200 Vakumindunstare
Automatiskt förlopp, tank i 8mm rostfritt stål, Frigadon aggregat: EVR 160, Avdunstar t.ex. lösningsmedel och vattenbaserad avfettning.
Lagernummer:290561
Serienummer:97.5574

Skriv ut   Tipsa en vänInformation  
Destileringskapacitet 200 l/h
Destilatorsluss 35 l
Destilator volym 240 l
Kylvattenkapacitet 350 l/h
Effekt ångvärmare 30 kW


E-Mail:
Registrera


 
 

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj.Lekelundsvägen, S-331 53 Värnamo Sweden, E-mail: info@norima.se, Phone (+46)370 69 55 00, Fax (+46)370 46481