Ayce 100 Heidenhain TNC 426

Arborrverk

Specifikation
Lagernummer: 070114
Serienummer: K4-733
Tvärrörelse: 1700 mm
Längdrörelse: 1500 mm
Vertikalrörelse: 1000 mm
Pinolrörelse: 700 mm
Spindeldiameter: 100 mm
Bord: 1200x1100 mm
Spindelkona: ISO 50
Spindelvarvtal: 20-1500 rpm
Snabbtransport: 5000 mm/min
Spindelmotor: 15 kW
Årsmodell: 1997-10
Vikt: 12 ton

Information

Vertikalapparat, DRO på rundbordet.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.