Arboga G2M 2508

Borrmaskiner

Specifikation
Lagernummer: 080272
Spindelvarvtal: 100-2900 rpm
Pinolrörelse: 110 mm
Borrkapacitet gjutjärn: 31 mm
Borrkapacitet stål: 21 mm
Spindelkona: Mk3
Matning: 0,10-0,30 mm/r

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.