VMA U2 MM

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060295
Serienummer: 203
Längdrörelse: 1075 mm
Tvärrörelse: 310 mm
Vertikalrörelse: 450 mm
Bord: 1525x305 mm
Pinolrörelse: 75 mm
Avstånd spindel-bord: 0-450 mm
Matning: 15-900 mm/min
Snabbtransport: 3000/1500 mm/min
Spindelkona: ISO 50/40
Spindelvarvtal horisontalt: 40-1800 rpm
Spindelvarvtal vertikalt: 90-2000 rpm
Spindelmotorer: 7,4 & 5,5 kW
Vikt: 2700 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.