Vertex VCF-500 kantfasmaskin

Kantfas & avgradningsmaskin

Specifikation
Lagernummer: 220167
Bord: 500mm
Fasvinkel: 45°
Fashöjd: 0-3mm
Spindelvarvtal: 3500rpm
Motor: 0,7kW
Längd: 500mm
Bredd: 220mm
Vikt: 29kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.