Keyarrow KAH-200

Spåntransportör

Specifikation
Lagernummer: 250210
Serienummer: J68545004
Längd lågdel: 1200mm
Bredd lågdel: 660mm
Höjd lögdel: 170mm
Motor: 0,2kW
Årsmodell: 2017.02

Information

Har körts med olja tillsammans med en Tornos DECO26

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.