Nederman Spåncentrifug med spånkross

Spånhantering

Specifikation
Lagernummer: 250230
Serienummer: 2936880
Spånkross: Nederman KB10
Kapacitet: 400-700kg/h
Spåntransportör: Nederman TL2M
Skrotbitsavskiljare: Nederman SB12"
Spåncentrifug: VD40
Kapacitet: 300kg/h kort stål
Siktringsöppning: 0,7mm
Papperfilter: Nederman FB1010

Information

Systemet är dimensionerat för 80kg Alu alt. 200kg stål i timmen Det korta spånet kommer manuellt att tippas direkt i en spånkross (POS 1) som installeras ovanpå (POS 2) för att tippa långa spån i. Vid utloppet av denna transportör (POS 2) sitter en "bar End Separator" installerad (POS 3), denna separator hjälper till att lossa upp buntar av spån och hindrar stora avskrot från att komma in i centrifugen. Centrifugen (POS 4) skiljer oljan från spånet genom centrifugalkraft och torra spån kommer ut genom utloppet. Slam och olja kommer att ledas ut genom bottenrännan till ett filter (POS 7) En tank på (POS 1) kommer att ta emot slammet och oljan. Från denna tank pumpas även oljan till filtret. Slam som samlas genom sedimentation måste avlägsnas manuellt från tanken.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.