Thomas 260 AP

Sågar, Kapmaskiner

Information
Lagernummer: 110193
Serienummer: 926
Kapacitet runt: 230 mm
Kapacitet fyrkant: 220x220 mm
Sågband: 2845x0,9x25,4 mm
Motor: 1,3/1,7 kW

Övrigt/Tillbehör

Helautomat

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.