Hommelwerke 397

Rull polering

Övrigt/Tillbehör

Rollpolering/ läppning

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.