Wera RM 60

Profilator

Specifikation
Lagernummer: 290663
Serienummer: 4053587
Arbetstyckediameter: 50 mm
Arbetstyckelängd: 350 mm
Matning: 0,1-0,5 mm/cut
Standard delning "M": 2:1
Standard delning "R": 4:1
Spindelmotor: 3 kW
Effektbehov: 7,5 kW
Årsmodell: 1988
Längd: 1750 mm
Bredd: 1200 mm
Höjd: 1600 mm
Vikt: 3 ton

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.