Vinkelhylla 500x1200x1000mm

T-spårs/Rund-bord, Kuber & Svets

Information
Lagernummer: 250161

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.