Jones Shipman 310 T

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130158
Längdrörelse: 445 mm
Diameter: 305 mm
Tvärrörelse: 187 mm
Bord: 750x110 mm
Vertikalrörelse: 200 mm
Spindelvarvtal: 3600/5000 rpm
Motor: 0,75 hp
Vikt: 800 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.