Johnford VMC 1600 Heidenhain iTNC530

Vertikal fleroperationsmaskin

Specifikation
Lagernummer: 060843
Serienummer: VCB130223
Längdrörelse: 1600mm
Tvärrörelse: 850mm
Vertikalrörelse: 800mm
Bord : 1800x750mm
Spindelvarvtal: 15000rpm
Spindelkona: HSK63
Verktygsväxlare: 32pos.
Effektbehov: 60kW /125A
Årsmodell: 2013 Oct.
Längd: 4600mm
Bredd: 3350mm
Höjd: 2450-3160mm
Vikt: 17500kg

Information

  • Kylning genom spindeln 20bar

  • Verktygslängd mätprobe på bordet

  • Spolning i skåpet

  • 3d mät taster

  • Spindeltid: 2570h

  • Strömtimmar: 10260h

  • 32 hållare i magasinet

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.