Köping F10

Fräsmaskin

Specifikation
Lagernummer: 060831
Serienummer: 14278
Längdrörelse: 800mm
Tvärrörelse: 350mm
Vertikalrörelse: 300mm
Bord: 1300x320mm
Spindelkona : ISO50
Spindelvarvtal: 30-1820mm
Matning: 12-1500mm/min
Effekt: 19,5A

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.