KEF/Aldell POE8

Polérmaskin

Specifikation
Lagernummer: 220166
Serienummer: 1022113
Varvtal: 2800/1400rpm
Motor: 0,8/0,5kW

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.