Lidkoping spindle centers for CL 630

Spindel centrum

Specifikation
Lagernummer: 250118
Slipskivecentrum: 6 st/pcs
Reglerskivecentrum: 3 st/pcs

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.