Wera RM 80 CNC Sinumerik 805 SW-TW

Profilator

Specifikation
Lagernummer: 290662
Serienummer: 4084895
Kona spindelhuvud: DIN 55021 KK5
Verktygsspindel: Sk 40/UTS 40
Slidernas rörelse X & Y: 200 mm
Matning: 5-600 mm/min
Snabbtransport: 10 m/min
Årsmodell: 1995
Vikt: 4 ton

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.