Lemneå HWM-3 Spetsverk med Stumsvets

Trådmaskiner

Specifikation
Lagernummer: 290704
Serienummer: 72-6331
Max diameter: 3,5 mm
Min utgångs diameter: 0,6 mm
Hastighet: 16 rpm
Stumsvets: Schlatter typ S2

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.