Thörn T2

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130250
Längdrörelse: 300 mm
Tvärrörelse: 190 mm
Vertikalrörelse: 200 mm
Bord: 800x130 mm
Swing: 240 mm
Slipskiva: 150 mm
Längd: 900 mm
Bredd: 680 mm
Höjd: 1300 mm
Vikt: 550 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.