Dimeco 500mm Opti-master coil feeding line

Bandmatningslinje

Specifikation
Lagernummer: 180407
Serienummer: 43767
Haspel: Dimeco 2371CFMA/44
Coilvikt: 3000kg
Bandbredd: 435/595mm
Hydraulmotor ETC:
Centrumdiameter hydraulisk: ø390-525mm
Coildiameter: ø1400mm
Vikt: 1500kg
:
Riktverk: Dimeco 1676D/VV
Bandbredd: 500mm
Plåttjocklek: 0,8-4,2mm
Antal riktvalsar: 7pcs. ø80mm
Antal drivvalsar: 4pcs. ø80mm
Vikt: 1400kg
:
Matarverk: 1125 Opti-Master
Bandbredd: 510mm
Plåttjocklek: 5,5mm
Max tväryta: 3000mm²
Valsdiameter: ø125mm
Årsmodell: 2006

Information

  • ETC Hydraulisk laddvagn på räls

  • B3M framföringsbrygga för enkel inmatning i riktverket

  • BGV brygga för justering av utgående plåtens radie

  • BP59 Pneumatisk Tryckarm

  • GRS ställbar bandstyrning

  • TSF-H Hydraulisk bord för bandframföring

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.