Dimeco 1675/DVV

Riktverk

Specifikation
Lagernummer: 180411
Serienummer: 2953/3/33234
Riktbredd: 500mm
Plåttjocklek: 1,6mm
Antal riktvalsar: 7pcs
Antal matarvalsar: 4pcs.
Valsdiameter: 60mm
Årsmodell: 1996
Vikt: 1050kg

Information

  • GRS symmetrisk justering av bandbredd

  • B3M Framföringsbryggor på in & utsidan

  • VV AC-motor för variabel hastighet

  • B.G.V Justerbar radie av bandets utgång

  • R.P.R. Pneumatisk öppning av första drivvalsen

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.