Keyarrow KAR-200

Spåntransportör

Specifikation
Lagernummer: 250209
Serienummer: H61161001
Längd lågdel: 1200mm
Bredd lågdel: 660mm
Höjd lågdel: 170mm
Motor: 0,2kW
Årsmodell: 2015/01

Information

Har körts i med olja tillsammans med en Tornos DECO26

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.