Masturn Kovosvit MT50 Heidenhain Manual Plus

Teach In svarv

Specifikation
Lagernummer: 010791
Serienummer: N362
Svarvdiameter över bädd: 500mm
Svarvdiameter över tvärslid: 350mm
Dubbavstånd: 1500mm
Spindelvarvtal: 2400rpm
Spindelborrning : 82mm
Arbetstyckevikt mellan dubbar: 350kg
Effektbehov: 45A
Spindelmotor: 11kW
Årsmodell: 1999
Längd: 2385mm
Bredd: 1370mm
Höjd: 1785mm
Vikt: 2500kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.