GEW T-3 Transformer

Transformatorer & Motorer

Specifikation
Lagernummer: 250227
Serienummer: NT-600
Primär spänning: 346-440V
Sekundär spänning: 190-210V
Kapacitet: 10kVA
Effekt: 27,5A
Frekvenz: 50/60Hz

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.