Jungner RSM-1 radius grinder

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130159
Serienummer: 0053
Sliplängd: 100 mm
Hörnradieslipning 90°: 0,5-25 mm
Spetsradier: 3-25 mm
Släppvinkel: 0-20 °
Kona: ISO 50
Vikt: 245 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.