Jungner US2305

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130225
Serienummer: 1989
Bord: 625x114 mm
Längdrörelse: 350 mm
Tvärrörelse: 90 mm
Dubbavstånd: 305 mm
Bordet Vridbart: 45 deg.
Swing: 225 mm
Slipskiva: 150 mm
Längd: 1000 mm
Bredd: 950 mm
Höjd: 1300 mm
Vikt: 600 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.