Schütt Universal

Verktygsslip

Specifikation
Lagernummer: 130260
Dubbavstånd: 300mm
Dubbhöjd: 85mm
Längdrörelse: 250mm
Tvärörelse: 150mm
Bord: 470x95mm
Längd: 770mm
Bredd: 850mm
Höjd: 1400mm
Vikt: 160kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.