WMW AFT 130 P Heidenhain TNC 430 2-pallet

Arborrverk

Specifikation
Lagernummer: 070102
Spindeldiameter: 130 mm
Tvärrörelse: 4000 mm
Vertikalrörelse: 2500 mm
Pinolrörelse: 1000 mm
Längdrörelse: 1500 mm
Palletter: 2000x1750 mm
Bordsbelastning: 10 ton
Spindelkona: BT50
Spindelvarvtal: 5-3000 rpm
Verktygsmagasin: 60 pos.
Matning: 2-4000 mm/min
Snabbtransport: 5000 mm/min
Spindelmotor: 37 kW
Effekt: 51 kVa
Årsmodell: 2001
Längd: 12 m
Bredd: 11 m
Höjd: 5.6 m
Vikt: 85 ton

Information

Styrt Vertikalhuvud

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.