Schiess BF 160 T 16 Heidenhain TNC 310

Arborrverk

Specifikation
Lagernummer: 070107
Serienummer: Kom. Nr: 11110047
Spindeldiameter: 160 mm
Spindelkona: ISO 50/60
Spindelvarvtal: 2,88-1125 rpm
Planskivans varvtal: 1,35-148 rpm
Tvärrörelse X: 4000 mm
Vertikalrörelse Y: 2000 mm
Pelarens Längdrörelse W: 2000 mm
Pinolrörelse Z: 1000 mm
Bordets rundgång B manual: 0,01-2800 mm/min
Planskiva: 800 mm
Planslidens rörelse U: 240 mm
Bord: 2000x1800 mm
Bordsbelastning: 16 ton
Spindelmotor: 30 kW
Årsmodell: 1973
Vikt: 20ton

Information

Helrenoverad 1999, Bordsförlängning och vinkelhuvud, ATC via rack. X, Y, Z & W är full CNC, B körs manuellt med separat visning av position på display.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.