Collet Engelhardt BFf-85N

Arborrverk

Specifikation
Lagernummer: 070127
Serienummer: 11096
Spindeldiameter: ø85mm
Pinolrörelse: 710mm
Vertikalrörelse: 1000mm
Bordets längdörlrese: 1300mm
Bordets tvärrörelse: 1000mm
Bord: 1000x900mm
Spindelkona: ISO40
Spindelvarvtal: 6-1250rpm
Planskivans varvtal: 5-180rpm
Spindelmotor: 7,5kW
Längd: 4370mm
Bredd: 2500mm
Höjd: 2630mm
Vikt: 12000kg

Information

  • 4-axl Digital

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.