WMW WEB tiltbart T-spårsbord 700x700x450

Borrbord

Specifikation
Lagernummer: 250073
Total höjd: 630 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.