Peisler 20.0500 Delningsapparat

DElningsapparat

Specifikation
Lagernummer: 250155
Serienummer: 847
Delning: 24
Årsmodell: 1966

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.