Peisler Delningsbord

Delningsbord

Specifikation
Lagernummer: 250162
Bord: 1050x520 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.